gebruiks­voorwaarden

COPYRIGHT

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst en afbeeldingen op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website berusten bij Tamara Design en/of haar licentiegevers. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tamara Design niet toegestaan.

DISCLAIMER

De op deze website getoonde informatie wordt door Tamara Design met constante zorg en aandacht samengesteld. Echter is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Tamara Design sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, of het eventueel niet goed functioneren van de website.

Verwijzingen naar websites die niet door Tamara Design worden onderhouden zijn alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Tamara Design uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Tamara Design aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door Tamara Design worden onderhouden.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

PRIVACYBELEID

De persoonlijke gegevens die u op deze website invult worden uitsluitend door Tamara Design gebruikt ten behoeve van het specifieke doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Tamara Design respecteert de privacy van alle gebruikers van tamara-design.nl en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u Tamara Design verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Tamara Design gebruikt uw gegevens uitsluitend met uw toestemming, en zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verstrekken. Tamara Design neemt diverse technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van ongeautoriseerde toegang, bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking.

Tijdens uw gebruik van deze website kan Tamara Design de volgende gegevens verzamelen:

Contactformulier

De persoonlijke gegevens die u hier invult gebruikt Tamara Design om uw vraag of opmerking snel te kunnen behandelen, en zonodig contact met u op te nemen. De gegevens zijn strikt vertrouwelijk.